_PRODUKT DIZAJN

Produkt dizajn je usluga cjelokupnog projektnog managementa u segmentu oblikovanja dijela ili cijelog proizvoda. Proizvod je posebnog sadržaja i namjene za individualnu ili serijsku proizvodnju, prema zahtjevima klijenta namijenjen za javno ili privatno korištenje. Atelier nudi izradu koncepta, razvoj modela, izradu radioničkih nacrta i projektne mape i cijelu proizvodnju.