_E-PROJEKTIRANJE

Projektiranje interijera e-putem je specijalna usluga koju Atelier nudi.

Neovisno o lokaciji investitora ili samog projekta radimo mapu projektne dokumentacije. Razmjena informacija i dokumentacije odvija se isključivo putem maila i telefona te se na osnovi dobivenih informacija kreira mapa s prethodno odobrenim konceptima interijera. Mapa sadrži svu potrebnu projektnu dokumentaciju za provedbu radova, odabir boja i materijala, prijedloge interijerske opreme, specifikacije artikala i troškovnik opreme i građevinskih radova.

Ova se usluga pokazala osobito pogodnom kod klijenata koji su tražili uređenje nekretnine za prodaju.