_KUPNJA/RENOVACIJA/PRODAJA

Atelier surađuje s nekolicinom hrvatskih i inozemnih agencija za kupnju i prodaju nekretnina. Ukoliko kupujete nekretninu, za vas ćemo pronaći prikladni objekt, a nakon toga pripremiti i svu potrebnu dokumentaciju. U suradnji sa kooperantima - ovlaštenim arhitektima izrađujemo analize potrebnih radova za uređenje i opremanje interijera. Nakon toga slijedi izrada projekta za uređenje interijera, ishođenje građevinske dozvole, izvođenje građevinskih radova, izrada i izvedba projekta hortikulture, nadzor i evaluacija projekta.